This post is also available in: English

Wakizashi pochází z období koto, starých mečů. Je signované : Niyo Kiyokage 3.gen. Meč na sobě nese stopy po bitvě a zároveň po nouzovém brusu. Dnes už můžeme jen spekulovat, zda k dobrušování došlo z praktických důvodů v nouzových podmínkách, nebo se jedná o důsledek neodborné manipulace.