Pocta japonskému meči
Výstava potrvá 7.9. – 21.12. 2012

Japonský meč reprezentuje světový unikátní fenomén z hlediska technologického, v současnosti je vnímán jako bidžucu tóken (umělecký meč) de facto umělecký předmět při absenci rozdílu mezi „vysokým” a užitým uměním v tradičním vnímání a úzce koresponduje i s původním japonským náboženstvím šintó (mimo jiné jako jedna z císařských insignií), buddhismem (např. formou rytin sánskrtských znaků bondži na čepelích, rituálními meči ken či votivními meči bónótó).

Lze směle říci, že se v nihontó jedná o skvělé vyjádření japonských národních ctností, preciznosti až maximalismu a kreativity. Ne nepodstatný je i rozměr kulturní a historický. Svět mečového příslušenství pak svými náměty reprezentuje duchovní svět středověkého a předmoderního Japonska, poezii, literaturu, mytologii, úzký vztah k přírodě, proměnám ročních dob. Mezi vystavenými cubami (mečovými záštitami) se nachází několik položek ze sbírky prof. Lumíra Jisla, význačného orientalisty a badatele uvedené problematiky. V neposlední řadě je fenomén japonského meče v posledních letech velice populární i mimo Japonsko a výstava si klade za cíl přiblížit tento fenomén i českému návštěvníkovi a to na exemplářích velice vysoké kvality. Mezi exponáty se nachází šavle následníka Habsburského trůnu Ferdinanda d´Este či meč wakizaši, vlastněný géniem secesní tvorby Alfonsem Muchou, poukazující na dlouhou tradici Japonsko-evropských vztahů i se vztahem k japonskému meči. Zastoupeny jsou meče věhlasných mečířů, jako Bizen Jasumicu, Tanba no kami Jošimiči, Sengo Muramasa či Gassan, skutečným skvostem je osobní džingasa jjeho výsosti císaře Kómeie z držby rodu Šimazu. Výstava, jejímž odborným garantem je Česko-japonská společnost, představuje meče a mečové příslušenství z předních českých soukromých sbírek

Akce se koná pod čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska a v součinnosti s Česko – japonskou společností a spolupořádajícím subjektem výstavy je společnost Bušidó. Odborným kurátorem je japonolog Jakub Zeman. Bude vystaveno několik mečů japonské muzeální úrovně, práce význačných mečířů jako Bizen Jasumicu, Tanba no kami Jošimiči, Gassan či Muramasa, ze zajímavostí pak rakouskou důstojnickou šavli s čepelí japonského meče z majetku v Sarajevu zavražděného následníka rakousko – uherského trůnu Ferdinanda d´Este či meč wakizaši, vlastněný Alfonsem Muchou.

Veřejnosti budou vůbec poprvé představeny japonské meče a mečové záštity vysoké muzeální úrovně z českých sbírek. Zajímavým způsobem bude prezentováno téma japonské středověké šogunátní policie, korespondující námětem s výstavním prostorem. Výstava svým pojetím, doprovodnými přednáškami pro veřejnost, školy a odborným seminářem pro pracovníky muzeí a galérií akcentuje ochranu sbírkových předmětů a prevenci kriminality v oblasti muzejnictví a starožitností.

V průběhu čtyř měsíců bude výstavu doprovodný program, zaměřený nejen na ústřední téma výstavy komentovanými prohlídkami a přednáškami, ale na japonskou kulturu v širším spektru.

Odkaz na výstavu v Muzeum Policie ČR

Info:

7. září do 21. prosince 2012

Muzeum Policie ČR

Ke Karlovu 1, Praha 2

Vstupné:

Dospělí 30,- Kč
Děti, studenti, důchodci 10,- Kč
Rodinné vstupné 50,- Kč

www.busido.cz

www.muzeumpolicie.cz